Hüquqi şəxs

Qiymətli əşyaların daşınması sığortası

Geri

Qiymətli əşyaların daşınması zamanı bir çox risklərin baş verməsi ehtimalı vardır.
“Qiymətli əşyaların daşınması” sığortası avtomobil, su, hava və dəmir yolu ilə daşınan qiymətli kağız, təminat məktubu, zinət əşyaları, nağd pul, qiymətli metal və daşlar və s. bu kimi qiymətli əşyaları onlara daşınma zamanı gözlənilməz səbəblər (itki, zədələnmə, soyğunçuluq, tətil, terror və s.) nəticəsində dəyə biləcək zərərlərdən sığortalayır.