Haqqımızda

Missiyamız

  • Beynəlxalq və normativ tələblərə əsaslanan xidmət göstərmək;
  • Üzərimizə götürdüyümüz öhdəliklərə sadiq qalmaq;
  • Etibarlı tərəfdaş mövqeyimizi qorumaq;
  • Məhsuldar, şəffaf və əlverişli mühit təmin etmək;
  • Göstərdiyimiz xidmətləri peşəkar şəkildə icra etmək.