Hüquqi şəxs

Neft və qaz yataqlarında kəşfiyyat və hasilat işlərinin aparılması sığortası

Geri

Bu sığorta üzrə sığorta hadisəsi nəticəsində neft və qaz yataqlarında kəşfiyyat və hasilat işlərinin aparılması zamanı quyu üzərində nəzarətin bərpa edilməsi və təkrar qazma işlərinin aparılması zamanı baş verən qəzalara təminat verilir.