Hüquqi şəxs

Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının doludan sığortası

Geri

Bu sığorta ilə dolu düşməsi və digər fəlakətlər nəticəsində kənd təsərrüfatı bitkilərinə dəyən ziyan və zərərlərə təminat verilir.