Hüquqi şəxs

İşəgötürənin məsuliyyət sığortası

Geri

Bu sığorta ilə işəgötürənin iş fəaliyyəti zamanı məruz qaldıqları bədən xəsarəti və ya səhhətlərinə dəymiş zərərə görə işçilərə kompensasiya ödəmək məsuliyyəti təminata alınır. Sığorta ödənişi xəsarət alan işçilərə və ya onların hüquqi vərəsələrinə verilir. Sığorta ödənişinin məbləği müvafiq azadolma və sosial müdafiə xərcləri çıxılmaqla işçilərin səhhətinə vurulan zərərə görə hər bir şəxs üçün ayrı-ayrılıqda hesablanır.