Hüquqi şəxs

Hava nəqliyyat vasitələrinin tam sığortası

Geri

Bu sığorta ilə hava gəmisinin zərər görməsi və məhv olması nəticəsində sığorta predmetinin məhv olması və ya zədələnməsi, eyni zamanda üçüncü şəxslərin qeyri-qanuni və ya qərəzli hərəkətləri təminat altına alınır.