Hüquqi şəxs

Gəmi sığortası

Geri

Bu sığorta qaydaları ilə dəniz və göldə hərəkət edə bilən gəmi (yük və sərnişin tipli) və ya digər su nəqliyyatı vasitələrinə dəyə biləcək ziyan və zərərlərə sığorta şəhadətnaməsinin şərtləri daxilində təminat verilir. Sığorta təminatı, hadisə nəticəsində gəmi və digər dəniz, göl və ya çay nəqliyyat vasitələrinə, yaxud bunlarla əlaqədar digər əmlaklara dəyəcək ziyan və zərərləri, məsuliyyətə görə zərərin ödənilməsini, yaxud bunlarla əlaqədar xərcləri əhatə edir.