Hüquqi şəxs

Avtodaşıyıcıların və ekspeditorların mülki məsuliyyətinin sığortası

Geri

Bu sığorta ilə sığortalı tərəfindən yüklərin daşınması və ya müşayiəti zamanı təsadüfi və gözlənilməz hadisənin baş verməsi nəticəsində üçüncü şəxslərin həyatına, sağlamlığına və ya əmlakına zərər dəyməsinə görə sığortalının mülki məsuliyyətinin yaranması sığorta hadisəsi hesab olunur və bu zaman dəyən zərər sığorta şirkəti tərəfindən müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər çərçivəsində ödənilir.