Fiziki şəxs

Səfər sığortası

Geri

Bu sığorta əsasında ezamiyyə, turizm, işgüzar, qonaq və s. məqsədlə Azərbaycan Respublikasından xarici ölkələrə səfər edən hüquq və fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxslərin həmin ölkələrin ərazisində fərdi qəza (bədbəxt hadisə) və qəfil xəstəliklər nəticəsində yaranan tibbi xərclərinin ödənilməsinə təminat verir.

Səyahət sığortası ilə sığortalı, xarici ölkələrə səyahəti əsnasında çıxacaq bədbəxt hadisələr və qəfil xəstəliklərə qarşı təminat altına alınır.

Üstünlüklərimiz:
• Yüksək xidmət keyfiyyəti
• Ən münasib sığorta məhsulu
• 24/7 xidmət
• Pəşəkarlıq

Dar təminat paketinə daxil olan təminatlar:
• Tibbi məlumat və məsləhət
• Tibbi müalicə təminatı
• Tibbi nəqliyyat xərcləri
• Ölümdən sonra repartriasiya

Dar təminat paketinə daxil olan təminatlar:
• Tibbi məlumat və məsləhət
• Tibbi müalicə təminatı
• Tibbi nəqliyyat xərcləri
• Ölümdən sonra repatriasiya

Geniş təminat paketinə daxil olan təminatlar:
• Lazımi dərmanların çatdırılması
• Ziyarətçi nəqli
• Ziyarətçinin qalma xərcləri
• Sığortalının yanında qalan uşaqlarının daimi yaşayış yerinə qaytarılması
• Xəstəxanadan evə yazıldıqdan sonra mehmanxanada qalmaq xərcləri 
• Müalicədən sonra daimi yaşayış yerinə qaytarılması
• Sığortalının vəfatı halında ailə üzvlərinin daimi yaşayış yerinə qaytarılması
• Sığortalının daimi yaşayış yerinə gözlənilməyən qayıdışı (1-ci dərəcəli qohumun vəfatı halında)
• Sığortalının qohumunun sağlamlıq vəziyyətinin izlənilməsi 
• Təcili məlumatların çatdırılması
• İnzibati yardım
• İtmiş baqajın tapıb çatdırılması