Fiziki şəxs

İnşaat-montaj sığortası

Geri

Bu sığorta növü üzrə inşa еdilən və ya inşa еdiləcək daşınmaz əmlakın, inşaat-montajda istifadə olunan texnikanın və avadanlıqların, müvəqqəti və mövcud tikililərin zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada zərər görməsi ilə bağlı sığortalının əmlak mənafelərinə və sığorta hadisəsi nəticəsində üçüncü şəxslərə dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.