Onlayn ödə

Siz “Online ödənişlə” İnternet vasitəsilə məsafədən sığorta ödənişinizi həyata keçirə bilərsiniz.

İcbari sığorta haqqını online ödəmək üçün “Davam et” düyməsini seçmək kifayətdir.

Digər könüllü sığorta növlərinin ödənişini (səyahət sığortası, tibbi sığorta, əmlak sığortası və s.) internet vasitəsi ilə məsafədən "Online ödənişlə" aşağıda qeyd olunan vasitələrlə həyata keçirə bilərsiniz:

Yaddaş Vərəqəsi

Yaddaş Vərəqəsi (İcbari Avtomobil Sığortası)
Yaddaş Vərəqəsi (İcbari Avtomobil Sığortası + KASKO)
Yaddaş Vərəqəsi (Digər növlər)

Onlayn ödə

İcbari avtomobil sığortası

Onlayn ödə

Siz “Online ödənişlə” İnternet vasitəsilə məsafədən sığorta ödənişinizi həyata keçirə bilərsiniz.

İcbari sığortanın online əldə etmək üçün “Davam et” düyməsini seçmək kifayətdir.

Digər könüllü sığorta növlərini (səyahət sığortası, tibbi sığorta, əmlak sığortası və s.) internet vasitəsi ilə məsafədən "Online ödənişlə" aşağıda qeyd olunan vasitələrlə həyata keçirə bilərsiniz:

Yaddaş Vərəqəsi

Yaddaş Vərəqəsi (Digər növlər)
Yaddaş Vərəqəsi (İcbari Avtomobil Sığortası + KASKO)
Yaddaş Vərəqəsi (İcbari Avtomobil Sığortası)