Dəzgah sınması sığortası

Bu sığorta ilə inşaat, tikinti və quraşdırma işlərinin aparılması üçün zəruri olan, həmçinin istehsalatda istifadə olunan əmlaka tikinti (inşaat), konstruksiya sahəsində, istehsal müəssisələrində olduqları və işlərin görüldüyü zaman sığorta hadisəsi nəticəsində meydana çıxan ziyan və zərərlərə təminat verilir.